2009-05-31

I forgot to say out loud how beautiful you really are to me

Anvisningar till firande av Mors dag
  1. Svenska flaggan hissas från hemmets flaggstång.
  2. Mor hälsas om morgonen med sång av barnen.
  3. Hon bjudes före uppstigandet på gott kaffe och bröd, berett av barnen. Hon hedras med blommor och en liten gåva.
  4. Henne beredes, så långt det är möjligt, vila och frihet från allt hushållsarbete under den dagen. Barnen bädda, sopa, laga mat och diska.
  5. Vid eftermiddagskaffet eller på aftonen hålles en liten högtidlighet, där far i huset medverkar. Något vackert läses upp utantill, och hjärtats tack bringas Mor, som är hemmets sammanhållande kraft. Barnen utbedja sig Mors förlåtelse för ohörsamhet och bristande tacksamhet, för allt som vållat Mor sorg, suckar, bekymmer och svårigheter.
  6. Frånvarande barn hälsa Mor med brev eller telegram eller vykort, som särskilt gjorts och tillhandahålles för Mors dag.

ur broschyren "Anvisningar till firande av Mors dag" 1920, återgiven i Skånska Dagbladet 2008-05-25.

[allt ovan kopierat från wikipedia]

Naturligvis hade jag styrt upp allt detta om det inte vore för att 1) Jag arbetar och 2) Min mor festade igår och betackade sig för att firas före lunch...

Men grattis till Mor ändå! :-)
This subject line was brought to you in association with Pink - Please Don't Leave Me

1 kommentar:

Madre sa...

Hmmmmm......

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...