2009-10-30

Jag släcker alla lamporna och sen kommer alla tusen nålarna

Personlighetstest från [här]. Skitsvåra frågor, jag ville svara både-och på de flesta. Jag är också skeptisk till om resultatet riktigt stämmer...

Din personlighetstyp:

Tystlåtna, idealistiska tänkare. Vill tjäna mänskligheten. Strävar efter att leva upp till sina värderingar, som tenderar att vara omfattande och väl genomtänkta. Extremt lojala. Flexibla och avslappnade så länge de inte upplever att någon av deras grundläggande värderingar hotas. Oftast begåvade skribenter. Kvicktänkta, med förmåga att se nya möjligheter. Vill förstå och hjälpa andra.

Karriärer som skulle kunna passa dig:

Skribenter, artister, personalvetare, socialarbetare, svensklärare, bildlärare, förskole- och dagispersonal, präster, psykologer, forskare, fritidspolitiker, redaktörer, studievägledare, journalister, religionslärare.

This subject line was brought to you in association with Di Leva - Vad är frihet?

2 kommentarer:

Technicolor sa...

"Karriärer som skulle kunna passa dig:

Militärer, affärsföreståndare, chefer, poliser, domare, ekonomichefer, lärare, säljare, regeringstjänstemän, försäkringsagenter, vårdchefer, handels- och tekniklärare."

Haha!

Johanna sa...

Den tror jag mer på :-)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...