2011-05-15

'Cause I adore you

Jag tänker inte skriva några närmare förklaringar, då jag försöker förklara det muntligt för personen i fråga i stället, men han förtjänar även lite beröm så att andra människor kan få se hur bra jag tycker han är.

Se etiketterna nedan!
This subject line was brought to you in association with Ell/Nikki - Running Scared

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...