2008-07-07

Propellern driver runt ett litet aggregat som pumpar vatten genom tratten till ett termostat som i sin tur leder vattnet till ett skovelhjul

Jag jobbar. Det innebär samma bekymmer som för Yster.
This subject line was brought to you in association with Michael B Tretow - Den makalösa manicken

Inga kommentarer:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...